Okres Žarnovica

Okres Žarnovica

Územie okresu Žarnovica má členitý charakter s rapídnymi výškovými rozdielmi. Jeho územie zväčša pokrývajú hrebene Pohronského Inovca, Vtáčnika a Štiavnických vrchov.

Za hlavné priemyselné odvetvia sa pokladajú hutnícky a strojársky priemysel a výroba izolačných materiálov. Na rozlohe okresu  426 km² žije 26 636 obyvateľov. Hustota obyvateľstva 63 osôb/km2 (stav k 30.6.2015). Susedí s okresmi Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica.

Okres Žarnovica disponuje dobrým potenciálom na rozvoj cestovného ruchu regionálneho a celoštátneho významu. Prírodné danosti dávajú predpoklady pre rozvoj vidieckej podhorskej a horskej turistiky, vodáckej turistiky a pre aktivity spojené s baníckou históriou. Potenciál pre rozvoj zimnej horskej turistiky je spojený s vidieckou turistikou a poznávacím cestovným ruchom v lokalitách pri Novej Bani, akými sú Veľká Lehota, Malá Lehota, Veľké Pole, Kľak a Ostrý Grúň. Zimné športy je možné realizovať v strediskách cestovného ruchu regionálneho a nadregionálneho významu Vojšín, Hubačov a Drozdovo. K oživeniu cestovného ruchu v okrese došlo aj vybudovaním lyžiarskeho strediska Salamandra Resort so štvorsedačkovou lanovkou. Je to najjužnejšie situované lyžiarske stredisko na Slovensku, ktoré leží v katastrálnom území  obce Hodruša-Hámre vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu so  susediacim okresom Banská Štiavnica.

Letnú rekreáciu je možné rozvíjať v stredisku Tajch pri Novej Bani, pri tajchu Kopanice a Hodrušskom tajchu v priestore strediska Salamandra Resort. Regiónom preteká rieka Hron, druhá najväčšia rieka Slovenska, ktorá je vodákmi veľmi vyhľadávaná. V katastrálnych územiach obce Brehy pri Novej Bani a Revištskom  Podzámčí  sú situované táboriská pre vodákov.

Vidiecky cestovný ruch spojený s agroturistikou má predpoklady svojho rozvoja v rozptýlenom osídlení Novej Bane  a Žarnovice,  v obciach v údolí Hrona s ťažiskom v Tekovskej Breznici.

Okres Žarnovica disponuje aj vzácnou baníckou históriou, ktorá je charakteristická hlavne pre mesto Nová Baňa a obec Hodruša-Hámre. V rámci vymedzovania hraníc územia Banská Štiavnica a okolie, zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO) bolo do zoznamu zaradených 20 objektov, ktoré dnes patria do katastrov obce Hodruša-Hámre.

Klenotom okresu Žarnovica je Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku s nádherným Kostolom sv. Benedikta a Panny Márie. Je to druhý najstarší kláštor na území Slovenska a je národnou kultúrnou pamiatkou.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(3 hlasov)
Bývalé slobodné kráľovské a banské mesto – Nová Baňa, leží vo východnej časti Banskobystrického kraja, medzi pohoriami Vtáčnik a Pohronský…
Hlasuj
(9 hlasov)
Okresné mesto Žarnovica leží medzi pohoriami Vtáčnik, Štiavnické vrchy  Kremnické vrchy.
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Pohronie Žarnovica Články podľa dátumu: nedeľa, 13 január 2019