Okres Lučenec

Okres Lučenec

Okres Lučenec je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Jeho územie je tvorené Lučeneckou kotlinou, ktorá je ohraničená Slovenským Rudohorím, Javorím, Krupinskou vrchovinou a Fiľakovskou vrchovinou.

Zaberá plochu 825  km² s počtom obyvateľov 74 254. Hustota obyvateľstva je 46 osôb/km2 (stav k 30.6.2015). Najdôležitejšími odvetviami v okrese sú strojársky a drevospracujúci priemysel. Susedí s okresmi Veľký Krtíš, Detva, Poltár a Rimavská Sobota.

Okres je predurčený na rozvoj letnej turistiky. Pri vodnej nádrži Ružiná sa nachádza  stredisko Divín, v ktorom je vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu. Potenciál rozvoja má aj stredisko Ružiná, avšak z dôvodu zmeny vlastníka pláž Kotva v podstate nie je v prevádzke. V bezprostrednej blízkosti okresného mesta Lučenec v katastrálnom území obce Rapovce  je návštevníkom k dispozícii Termálne kúpalisko Novolandia s termálnou vodou, ktorá má jedinečné fyzikálno-chemické zloženie podobné morskej vode a je vhodná na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva, kožných a nervových ochorení. Veľké rezervy má vodná nádrž Ľuboreč, ktorá  je predurčená  na rozvoj voľnočasových letných aktivít.  V katastrálnom území mesta Lučenec sa nachádza vodná nádrž Ľadovo, pri ktorej je vybudovaná relaxačno – oddychová zóna s Lesoparkom, v ktorom obyvatelia a návštevníci mesta nájdu náučný chodník, 2 cyklotrasy a oddychové zóny (Cyklistický náučný chodník Lučenec – Ipolytarnóc (Maďarsko), cyklistický náučný chodník Lučenec-Ľadovo) a trasy pre priaznivcov  "Nordic walking". Letecké športy sa realizujú na letisku regionálneho významu v Boľkovciach. V  prihraničnej oblasti s Maďarskou republikou bola vybudovaná Turistická magistrála Novohradu od Kalondy po  Šiatorskú Bukovinku. 24,5-kilometrová trasa magistrály je riadne označená nielen turistickými značkami, ale aj informačnými tabuľami, z ktorých môžu návštevníci bližšie spoznať prírodné danosti regiónu, či sa už jedná o flóru, faunu, alebo geologické informácie. Pri obci Ratka je vybudované golfové ihrisko. Chránená krajinná oblasť Cerova vrchovina poskytuje možnosti pre využitie turistických trás v  malebnom prírodnom prostredí.

Región disponuje vzácnym geologickým potenciálom.  Na jeho území sa nachádza Novohrad - Nógrád geopark, ktorý je jedným z prvých cezhraničných geoparkov Siete európskych geoparkov pod patronátom UNESCO. Územie geoparku rozprestierajúce sa od Fiľakova na Slovensku až po Bér v Maďarsku predstavuje krajinu bohatú na geologické hodnoty, stavebné a duchovné dedičstvo, ľudové tradície, kultúru, či gastronómiu. Pre milovníkov prírody sú k dispozícii vybudované náučné chodníky a turistické trasy s prezentáciou jedinečných prírodných výtvorov, geologických a kultúrno-historických hodnôt daného územia. Medzi najvýznamnejšie príklady vulkanizmu patria: Fiľakovský hradný vrch, unikátny Kamenný vodopád, národná prírodná rezervácia (ďalej NPR) Šomoška), NPR Pohanský hrad, NPR Ragáč, prírodná pamiatka (Ďalej PP Zaboda), PP Mučínska jaskyňa, PP Belinské skaly, PP Soví hrad, dómovitý vrch Karanč a ďalšie. Ústup posledného mora z územia dokazujú PP Lipovianske pieskovce a PP Čakanovský profil. Geopark vznikol v roku 2010 a zahŕňa katastrálne územie mesta Fiľakovo a 16 obcí s 53 lokalitami. Na území Maďarska zahŕňa geopark 63 obcí  so 167 lokalitami. Nachádza sa tu CHKO Cerová vrchovina na slovenskej strane a územie Karanc-Medves Tájvédelmi na maďarskej strane. Geopark sa rozprestiera na ploche 1 598 km2, z toho 366 km2 je na území Slovenskej republiky.

Bohatá ľudová kultúra je zdokumentovaná v Novohradskom múzeu a galérii, zriaďovateľom ktorého je Banskobystrický samosprávny kraj. Spravuje viac ako 25 000 archeologických, etnologických, historických a galerijných predmetov dokumentujúcich život, výrobné odvetvia a umeleckú tvorbu regiónu. Atraktivitou okresu je aj zrúcanina hradu Divín.

 Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(2 hlasov)
Navštívte sídlo šľachtického lúpežníka
Hlasuj
(5 hlasov)
Historickou dominantou mesta Fiľakovo v blízkosti slovensko-maďarských hraníc je Fiľakovský hrad. Jeho významným prvkom je pentagonálna Bebekova bašta, v ktorej od roku…
Hlasuj
(2 hlasov)
Mesto Lučenec je obchodným, administratívnym, spoločenským a kultúrnym centrom, v ktorom sa nachádzajú historické zachované secesné domy. Dominantou historického centra je neogotický…
Hlasuj
(5 hlasov)
Historické centrum Lučenca cca 2 - 3 hodiny Atraktivity na trase Kubínyiho námestie - Novohradské múzeum a galéria, Kalvínsky kostol, Rímskokatolícky…
Hlasuj
(3 hlasov)
Lučenecpatril pôvodne k divínskemu hradnému panstvu až do roku 1393, keď ho kráľ Ľudovít daroval bratom Lossonczyovcom, a ako „mesto”…
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Novohrad Lučenec