Okres Banská Bystrica

Okres Banská Bystrica

Okres Banská Bystrica sa rozprestiera v strednej časti kraja, v severnej časti Zvolenskej kotliny v oblasti Slovenského stredohoria.

Viac ako 60% povrchu územia pokrývajú rozľahlé lesy. Susedí s okresmi Brezno, Zvolen, Detva a Žiar nad Hronom. Zaberá plochu 809 km² s počtom obyvateľov 110 969. Hustota obyvateľstva je 137 osôb/km2 (stav k 30.6.2015). Významné postavenie má drevospracujúci, papierenský, strojársky, chemický a farmaceutický priemysel.

Okres disponuje aj dobrým potenciálom na rozvoj cestovného ruchu, ktorý je značný a rozmanitý. Prírodné danosti a bohatý kultúrno – historický potenciál dávajú predpoklady pre rozvoj všetkých špecifických druhov cestovného ruchu. Na jeho území sa nachádzajú vzácne prírodné hodnoty v podobe národných parkov a chránených krajinných oblastí. Národný park Veľká Fatra nachádzajúci sa na rozhraní stredného a severozápadného Slovenska patrí medzi veľmi vyhľadávané miesta, či už počas leta alebo zimy. Charakteristickým znakom Veľkej Fatry sú dlhé kaňonovité doliny a skalnaté steny. Unikátom je Harmanecká tisina a Majerova skala. Do okresu Banská Bystrica zasahuje aj Národný park Nízke Tatry. Prírodným skvostom je Badínsky prales, ktorý patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku a nachádza sa v Kremnických vrchoch. Predmetom ochrany je ukážka pralesovitej jedľovej bučiny s prímesou javora, jaseňa, bresta a smreka. Neďaleko Banskej Bystrice, v doline Harmanca v južnej časti Veľkej Fatry sa nachádza Harmanecká jaskyňa. Už pri vstupe do nej návštevníkov očarí snehobiela kvapľová výzdoba, rozsiahle dómy, nástenné vodopády a jazerá. Je zimoviskom 9 druhov netopierov.

Centrom osídlenia je v kraji najväčšie okresné a zároveň i krajské mesto Banská Bystrica. Spĺňa úlohu hospodárskeho, administratívneho a kultúrneho centra stredného Slovenska a súčasne je i sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. Prekrásne okolie mesta, nazývaného aj mesto pod Urpínom ponúka veľké množstvo možností aktívneho trávenia voľného času, ale aj možností poznávania.

Neďaleko Banskej Bystrice sa nachádza Špania dolina, malá stredoslovenská obec, ktorá je známa jedinečným súborom baníckych domčekov postavených z dreva a kameňa tvoriacich pamiatkovú rezerváciu. Rovnako ako mesto Banská Bystrica, ktoré sa nachádza v blízkosti,  aj obec Špania dolina sa v minulosti zameriavala na ťažbu medi. Vďaka baníckej tradícií sa tu zachovalo množstvo banských pamiatok, medzi ktoré patrí aj budova bývalej Klopačky, v ktorej sa v súčasnosti nachádza expozícia zobrazujúca históriu tejto jedinečnej lokality. Unikátny je aj starý banský vodovod, ktorý v období svojej aktívnej činnosti dosahoval dĺžku 35,4 km. Obec Špania dolina sa preslávila aj vďaka jedinečnej paličkovanej čipke.

Ďalšou významnou atraktivitou okresu je drevený artikulárny kostol v Hronseku, ktorý bol postavený bez jediného klinca a je zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO z roku 2008 – Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka. Medzi ďalšie významné kultúrno – historické pamiatky okresu patrí ranogotický Kostol sv. Martina biskupa v Čeríne zo 14. storočia, rímsko – katolícky Kostol Františka Serafínskeho nad obcou Poniky, ktorý je považovaný za galériu gotického sakrálneho umenia vďaka nádherným nástenným maľbám.

Na začiatku Nízkych Tatier v úzkej kotline rieky Hron na osamelom skalnom brale sa nachádza jeden z najzachovalejších slovenských hradov. Je  najvyššie postavenou hradnou stavbou na Pohroní. Hrad Slovenská Ľupča pôvodne slúžil ako poľovnícke sídlo kráľovskej rodiny. Neskôr bol využívaný na rôzne účely, napríklad ako sirotinec, sídlo rehoľných sestier, ale aj väznica povstalcov počas Slovenského národného povstania. Dobrým potenciálom rozvoja, ktoré  ponúkajú veľa možností trávenia voľného času, či už počas letnej alebo zimnej sezóny disponujú existujúce strediská rekreácie Králiky, Staré Hory, Špania dolina, Šachtičky, Turecká, Donovaly, Moštenica, Strelníky. Výdatné pramene prírodných liečivých vôd podmienili  vznik známych kúpeľov  v malebnom horskom prostredí obce Brusno v údolí Slovenského Rudohoria. Svoju klientelu si získavajú vďaka úspešným  liečebným procedúram   a vysokému štandardu poskytovaných služieb. Liečia sa tu choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva,  choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, ako aj choroby pohybového aparátu.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(1 Hlas)
Krajské mesto Banská Bystrica je najväčším mestom v kraji. Prekrásne okolie mesta, nazývaného aj mesto pod Urpínom, ponúka veľké množstvo možností…
Hlasuj
(3 hlasov)
Chránená krajinná oblasť Poľana je najvyššie sopečné pohorie, kde sa vulkanickou činnosťou vytvorila mohutná sopka s priemerom 20 km, čím…
Hlasuj
(6 hlasov)
PROGRAM Historické centrum Banskej Bystrice cca 2 - 3 hodiny Atraktivity na trase Námestie Štefana Moyzesa - Mestský hrad -…
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Horehronie Banská Bystrica Krajské mesto Banská Bystrica