Okres Banská Štiavnica

Okres Banská Štiavnica

Okres Banská Štiavnica je najmenším okresom Banskobystrického kraja a susedí s okresmi Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Krupina. Územie Štiavnických vrchov bolo v roku 1979 vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť, v ktorej je ukrytý jedinečný súbor banských diel. Bolo vyhlásené za chránené nielen za účelom ochrany prírodných hodnôt, ale aj unikátnych technických pamiatok spojených s osídlením a baníctvom. V srdci chránenej krajinnej oblasti leží mesto Banská Štiavnica, ktoré s jeho priľahlým okolím bolo pre vzácne technické a kultúrne pamiatky zapísané na Listinu svetového a prírodného dedičstva UNESCO.

Rozloha okresu je 292 km2, žije tam 16 341 obyvateľov a hustota obyvateľstva je 50 osôb/km2 (stav k 36.6.2015).

Prírodné danosti a kultúrno-historický potenciál dávajú predpoklady pre rozvoj horskej rekreácie, rekreácie pri vode, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, ako aj vidieckej turistiky. Najnavštevovanejšie je samotné mesto Banská Štiavnica a okolité dostupné lokality vhodné na letnú rekreáciu akými sú Štiavnické bane, Počúvadlo, Evičkino jazero a ďalšie. Jednou z najväčších atrakcií regiónu je Banské múzeum v prírode, kde si návštevníci môžu vyskúšať  ako stredovekí baníci fárali do baní a aká ťažká bola ich práca. 

Atraktívne územie Banskoštiavnického geoparku  sa nachádza v Štiavnických vrchoch a predstavuje výnimočné ekologické,  geologické a banícke hodnoty. V oblasti ekológie ukazuje geopark negatívne aj pozitívne dopady viac než tisícročnej banskej činnosti v danom území. Baníctvo, resp. montanistika zanechala v prostredí významné stopy. Nesporne zaujímavou časťou geoparku je geológia z hľadiska vzniku, vývoja a pestrosti zastúpených hornín. Banskoštiavnický geopark prezentuje takmer 1300 prírodných objektov výnimočnej hodnoty. V katastri geoparku sú vyznačené náučné chodníky a trasy s hodnotnými geologickými, montánnymi a ekologickými objektmi. Svetovým unikátom je predovšetkým dômyselný umelo vytvorený a pospájaný systém jazier (tajchov), ktorý sa využíval pri ťažbe a stal sa vzorom pre celú Európu. Predstavujú atraktivitu  podstatnej časti Štiavnických vrchov a sú zahrnuté do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, kde je Banská Štiavnica zapísaná. V súčasnosti sa tajchy využívajú na rekreačné účely. Najznámejšími sú: Tajch Evička, Veľká Vindšachta, Počúvadlo, Klinger, Veľký a Malý Kolpašský tajch a ďalšie. Celé územie je zároveň chránenou krajinnou oblasťou. Banskoštiavnický geopark má rozlohu 374 km2, situovaný je na území mesta Banská Štiavnica a 14 obcí Banskoštiavnického okresu, okresu Žarnovica a Žiar nad Hronom. Na území geoparku je 156 lokalít.

V srdci štiavnických vrchov v obci Svätý Anton  sa nachádza monumentálny barokovo – klasicistický kaštieľ s anglickým parkom. V celkovej architektúre kaštieľa je vyjadrená symbolika kalendára (Štyri schody, sedem arkád, dvanásť komínov, 52 izieb a 365 okien).  Kaštieľ vo sv. Antone sa preslávil svojou zbierkou loveckých trofejí, ktoré tvoria časť expozície Lesníckeho, drevárskeho a poľnohospodárskeho múzea. Každý rok sa tu konajú poľovnícke slávnosti, tzv. Dni sv. Huberta.

V nádhernej prírode Štiavnických vrchov neďaleko mesta Banská Štiavnica sa nachádza moderné, vysokokvalitné a najjužnejšie situované lyžiarske stredisko Salamandra Resort (okres Žarnovica). Patrí medzi najzaujímavejšie lyžiarske strediská aj vďaka severozápadnej orientácii lyžiarskeho svahu, optimálnej náročnosti a relatívne chladnému zimnému počasiu. Stredisko je atraktívne svojou modernou štvorsedačkovou lanovkou, bezkontaktným turniketovým systémom, moderným zasnežovacím systémom, zrekonštruovaným prírodným jazerom – tajchom a kvalitným zázemím. Stredisko má úzke rekreačné väzby so susediacim okresom Žarnovica.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(2 hlasov)
Krásy mesta ukrytého uprostred Štiavnických vrchov objavili aj svetoví odborníci a práve vďaka jeho neopakovateľnej kráse a atmosfére sa mesto dostalo…
Hlasuj
(4 hlasov)
V srdci Štiavnických vrchov v obci Svätý Anton neďaleko Banskej Štiavnice nájdete monumentálny barokovo – klasicistický kaštieľ s anglickým parkom.
Hlasuj
(5 hlasov)
PROGRAM Historické centrum a okolie Banskej Štiavnice Cca 3-4 hodiny Atraktivity na trase Kopec „ Ostrý vrch „ - Kalvária,…
Hlasuj
(3 hlasov)
Najstaršia písomná zmienka o štôlni je z roku 1560, ale vyrazená bola pravdepodobne už v 13. storočí.
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Hont Banská Štiavnica Články podľa dátumu: pondelok, 07 január 2019