Okres Revúca

Okres Revúca

Okres Revúca sa nachádza v najvýchodnejšej časti Banskobystrického kraja. Jeho hornatý reliéf je tvorený Stolickými vrchmi, Revúckou vrchovinou a Spišsko- gemerským krasom. V severnej časti hrebeň horstva Kohút tvorí čiastočne jeho východnú hranicu, ktorá sa ďalej vinie v údolnej polohe vodného toku Muráň.

Táto hranica je zároveň aj krajskou hranicou. Na prevažnej časti okresu sa rozkladá hornatý reliéf Revúckej vrchoviny, Stolických vrchov a Spišsko – gemerského krasu (Národný park Muránska planina). Do južnej časti zasahuje Národný park Slovenský kras, Juhoslovenská kotlina a za riekou Slaná Bodianska pahorkatina. Severná časť okresu je bohatá na lesné porasty, centrálna a južná časť je charakterizovaná rovnomerne rozmiestneným vidieckym a mestským osídlením. Susedí s okresmi Rožňava, Brezno, Rimavská Sobota a s Maďarskou republikou.

Okres Revúca je dlhodobo postihnutý jednou z najvyšších mier nezamestnanosti v SR. Tento okres je významným ložiskom magnezitu, ktoré patrí k najväčším na svete, od ktorého sa následne odvíja aj priemysel. Nachádzajú sa tu aj firmy zamerané na strojársku, textilnú výrobu a spracovanie dreva. Rozloha okresu je 730 km² s počtom obyvateľov 40 165. Hustota obyvateľstva je 55 osôb/km2 ( stav k 30.6.2015).

Medzi prírodné skvosty severnej časti okresu patrí Národný park Muránska planina, ktorý návštevníkom ponúka široké spektrum atraktivít – skalné bralo Cigánka, Hrdzavú dolinu, Tesnú skalu, Rozštiepenú skalu, národnú prírodnú pamiatku Bobačka, Muránsky hrad. Uvedený hrad sa nachádza nad obcou Muráň a je tretím najvyššie položeným hradným komplexom na území Slovenska. Hrad postavil rod Bebekovcov ako kráľovský strážny hrad v 13. storočí na ochranu cesty vedúcej z Gemera do Liptova a Zvolena. V národnom parku sa nachádza viac ako 400 jaskýň a priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek. Množstvo nesprístupnených jaskynných útvarov vytvára výborné podmienky pre zimovanie veľkého počtu druhov netopierov. Flóra národného parku je pestrá a druhovo bohatá. Najtypickejšou rastlinou je endemit lykovec muránsky, ktorý nerastie nikde inde na svete. Pre Muránsku planinu je typický aj chov polodivokých koní slovenského plemena norik muránsky na Veľkej lúke. Vychutnať si krásu tátošov a umenie ich jazdcov je možné každoročne počas najväčšieho a najstaršieho podujatia Ródeo Muráň v obci Muráň.

V malebnej prírode Národného parku Muránska planina, medi obcami Muráň a Červená skala,  sa nachádza rekreačný areál Predná hora. Wellness centrum predstavuje komplex relaxačných a regeneračných priestorov, ktoré blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. V ponuke sú parné kúpele, horúce suché kúpele, vírivý kúpeľ, ľad a chlad celého tela, rôzne hydromasáže a telové masáže. V blízkosti areálu je situovaný poľovnícky zámoček, ktorý ponúka pútavú prednášku o živote a histórii rodu bulharského cára Ferdinanda Coburga, ktorého tiež očarila krása slovenskej prírody. V siedmych miestnostiach zámočka sa dnes nachádza zaujímavá stála expozícia, skutočným unikátom je tiež kuchyňa zariadená pôvodným medeným riadom z konca 18. a začiatku 19. storočia.

Ďalším prírodným úkazom je jedinečná Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorej vstup sa nachádza  na území okresu a je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Samotná jaskyňa sa nachádza na území okresu Rožňava. Umelý vchod do jaskyne je dlhý 144 m a prekonáva výškový rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Táto unikátna jaskyňa celosvetového významu je jednou z troch sprístupnených jaskýň tohto druhu na svete.  

Prírodné danosti okresu Revúca ho predurčujú byť východiskovým miestom pre turistické trasy do prírody. Okresom prechádza aj časť tzv. Gotickej cesty, prvej tematicky zameranej medzinárodnej turistickej trasy na území Slovenska. Rajom pre poľovníkov je fauna s výskytom medveďov, vlkov, rysov a ďalšej zveri. K rekreačným možnostiam patrí rybolov, pre ktorý poskytujú výborné podmienky pstruhové bystriny a vodné plochy v Muránskej Lehote, Revúckej Lehote a v Gemerských Tepliciach. Nechýbajú ani jedinečné hubárske terény aj pre náročných hubárov.

Okres má veľký potenciál v oblasti zážitkovej gastronómie. Pre región sú typické typické muránske buchty, muránske rezne, domáce cestoviny „gágoríky“, revúcke/gemerské guľky, jedlá z húb, dobošová torta i ovocný destilát, známy ako drienkovica.

Mesto Revúca je administratívno – správnym, kultúrnym a spoločenským centrom okresu. Okresné mesto sa najviac preslávilo v druhej polovici 19. storočia ako jedno z centier slovenského národného a kultúrneho života. 16. septembra 1862 tu svoje brány otvorilo Slovenské evanjelické a. v. gymnázium, známe ako Prvé slovenské gymnázium – vôbec prvá úplná stredná škola v Uhorsku, kde sa vo všetkých vyučovacích predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Historický prínos tejto vzácnej vzdelávacej inštitúcie dnes pripomína stála muzeálna expozícia Múzea Prvého slovenského gymnázia sprístupnená v pôvodnom dome Prvého slovenského gymnázia. V súčasnosti tu sídli aj Turistické informačné centrum a súčasťou areálu Prvého slovenského gymnázia je i Park slovenských národovcov. Kultúrny potenciál okresu dotvára aj mnoho ďalších národných kultúrnych pamiatok mesta – nová budova Prvého slovenského gymnázia, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelická fara, Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona, Mestský dom, Mestský hostinec, meštianske domy, rodný dom armádneho generála Rudolfa Michala Viesta.

Historické udalosti a minulosť okresu Revúca pripomínajú aj ďalšie významné kultúrne i technické pamiatky: Mestské múzeum Jelšava, Múzeum Muráň, Železničné múzeum Lubeník, Tunel Magnezitovce – Slavošovce, Pamätná izba Sama Tomášika v Chyžnom, Muránska Zdychava – laznícke osídlenia, Rímskokatolícky kostol Zvestovania Panny Márie v Chyžnom z 2. polovice 13. storočia, ktorej najvýznamnejšou pamiatkou je neskorogotický krídlový oltár z roku 1508, z dielne Majstra Pavla z Levoče, Románska rotunda sv. Margity Antiochijskej v Šiveticiach, ktorá bola postavená v 13. storočí a jej vnútorný priemer je  11,1 m, čo z nej robí najväčšiu stavbu svojho druhu v strednej Európe, vysoká pec v Sirku, ktorá je jednou z najzachovalejších technických pamiatok svojho druhu na Slovensku, Románsko - gotický kostol Najsvätejšej Trojice v Rákoši, ktorý bol postavený približne v 13. storočí a pri ktorom sa nachádza zvonica z 18. storočia. V interiéri kostola sa zachovali hodnotné fresky, z ktorých osobitnú pozornosť si zaslúžila len v roku 1993 objavená maľba Najsvätejšej Trojice v podobe sediaceho Boha s troma tvárami a štyrmi očami.

Neodmysliteľnou súčasťou okresu Revúca sú živé tradície, remeslá a výrobky. Najdlhšie prosperujúcim ľudovým remeslom regiónu bolo hrnčiarstvo. Obec Šivetice je najznámejšou typickou gemerskou hrnčiarskou dedinou, v ktorej hrnčiarstvo prekvitalo už v 16. – 17. storočí. Obec Šivetice je známa aj svojou živou tradíciou ovčiarstva v podobe výroby chýrnych gemerských gúb. Lesné bohatstvo regiónu je úzko späté so spracovaním a domácou výrobou rôznych drevených výrobkov. Spracovanie a výroba medu sa spája aj s výrobou výrobkov z medu (sviečky, medovina, propolis). Široké uplatnenie na Gemeri mala aj výroba z prútia, ktorá sa v podobe košíkov, detských hracích kočíkov, prúteného nábytku a metiel zachovala dodnes. Miestne tradície a duchovné kultúrne dedičstvo zachovávajú mnohé folklórne súbory s dlhoročnou tradíciou.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(3 hlasov)
Mesto Tornaľa sa nachádza v južnej časti okresu, kde sa vyskytujú výdatné zdroje minerálnych vôd. V mestskej časti Králik sa nachádza rekreačná…
Hlasuj
(6 hlasov)
Dominantou obce Muráň je zrúcanina Muránskeho hradu. Pôvodné zákutia starého Muráňa dotvárajú svojskú atmosféru tejto obce a okrem historickej majú aj…
Hlasuj
(8 hlasov)
Historické centrum Revúca Cca 2  hodiny Atraktivity na trase Muránska ulica - Prvé slovenské gymnázium, Evanjelický kostol, Evanjelická fara, Rodný…
Hlasuj
(2 hlasov)
Rozľahlému námestiu dominuje rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona, ktorý je jednou z najstarších kultúrnych pamiatok v meste.
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Gemer Revúca Články podľa dátumu: piatok, 27 apríl 2018