Hlasuj
(3 hlasov)

Mesto Tornaľa sa nachádza v južnej časti okresu, kde sa vyskytujú výdatné zdroje minerálnych vôd. V mestskej časti Králik sa nachádza rekreačná oblasť, centrom ktorej je plážové kúpalisko. Táto umelo vytvorená nádrž s rozlohou cca 15 000m2  s hĺbkou vody až do 2,2 m, sa napĺňa vodou z Morského oka nazývaného „Teplá voda“. Mesto vyvíja aktivity aj v rámci cezhraničnej spolupráce  s Maďarskou republikou, čoho dôkazom je, okrem iného, aj najnavštevovanejšie podujatie v regióne Severné Maďarsko pre podporu hospodárskych a obchodných aktivít výstava Gemer Expo, do ktorej sa aktívne zapájajú mestá Tornaľa, Revúca i Jelšava.

www.mestotornala.sk

Hlasuj
(2 hlasov)

V meste Tisovec sa nachádzajú dve vysoké pece, ktoré pripomínajú technickú vyspelosť a dôležitosť gemerského regiónu, ktoré sú vyhlásené za technické pamiatky. V polovici 19. storočia bola tunajšia pec najväčšou v Uhorsku. Jednou z najatraktívnejších historických pamiatok je klasicistická radnica z konca 18.storočia a o niečo mladší klasicistický kostol s hodnotným interiérom. Nad mestom sa týčia zrúcaniny stredovekého hradu na kopci Hradová. Mesto je charakteristické aj výrobou tradičnej bryndze, ktorá má takmer sto ročnú históriu.

www.tisovec.com

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(4 hlasov)

Mesto Hnúšta architektonicky vystihuje roky jeho budovania v 20. storočí. Prvé železiarne tu vznikli v 18. storočí a v časti Likier postavili v roku 1885 prvú koksovú pec na území Slovenska. Neďaleko mesta sa nachádza ojedinelý jednoklenbový kamenný most z obdobia tureckých nájazdov, cez ktorý viedla vtedajšia vojenská a obchodná cesta. Je to najstarší funkčný most, po ktorom sa dá z Hnúšte prekročiť rieka Rimava.

www.hnusta.sk

 

 

Hlasuj
(1 Hlas)

Okresné mesto Rimavská  Sobota vo svojom strede ukrýva štvorcové Hlavné námestie, ktoré je chránené radom historických meštianskych domov.

Hlasuj
(6 hlasov)

Dominantou obce Muráň je zrúcanina Muránskeho hradu. Pôvodné zákutia starého Muráňa dotvárajú svojskú atmosféru tejto obce a okrem historickej majú aj krajinotvornú hodnotu.

Hlasuj
(3 hlasov)

V atraktívnom prírodnom prostredí Národného parku Muránska planina sa nachádza Zbojnícky dvor. Organizujú sa tu rôzne podujatia, oslavy, firemné stretnutia a detské prázdninové tábory.

Hlasuj
(8 hlasov)

Historické centrum Revúca

Cca 2  hodiny

Atraktivity na trase

Muránska ulica - Prvé slovenské gymnázium, Evanjelický kostol, Evanjelická fara, Rodný dom generála Rudolfa Viesta, Kráľov dom,  

Námestie Slobody - budova Mestského úradu, Nandrássyho dom, Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca, Novšia budova Prvého slovenského gymnázia

Hlasuj
(3 hlasov)

Historické centrum Gemera

Cca 1- 2  hodiny

Atraktivity na trase

Hlavné námestie - Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kalvínsky kostol, Knižnica Mateja Hrebendu, Mestská galéria

Námestie Mihálya Tompu -  Župný dom, Gemersko - malohontské múzeum

Hlasuj
(3 hlasov)

Rimavská Sobota vo svojom strede ukrýva štvorcové Hlavné námestie, ktoré je chránené radom historických meštianskych domov.

Hlasuj
(2 hlasov)

Rozľahlému námestiu dominuje rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona, ktorý je jednou z najstarších kultúrnych pamiatok v meste.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Gemer