Hlasuj
(2 hlasov)

Navštívte sídlo šľachtického lúpežníka

Hlasuj
(3 hlasov)

Mesto Tornaľa sa nachádza v južnej časti okresu, kde sa vyskytujú výdatné zdroje minerálnych vôd. V mestskej časti Králik sa nachádza rekreačná oblasť, centrom ktorej je plážové kúpalisko. Táto umelo vytvorená nádrž s rozlohou cca 15 000m2  s hĺbkou vody až do 2,2 m, sa napĺňa vodou z Morského oka nazývaného „Teplá voda“. Mesto vyvíja aktivity aj v rámci cezhraničnej spolupráce  s Maďarskou republikou, čoho dôkazom je, okrem iného, aj najnavštevovanejšie podujatie v regióne Severné Maďarsko pre podporu hospodárskych a obchodných aktivít výstava Gemer Expo, do ktorej sa aktívne zapájajú mestá Tornaľa, Revúca i Jelšava.

www.mestotornala.sk

Hlasuj
(2 hlasov)

V meste Tisovec sa nachádzajú dve vysoké pece, ktoré pripomínajú technickú vyspelosť a dôležitosť gemerského regiónu, ktoré sú vyhlásené za technické pamiatky. V polovici 19. storočia bola tunajšia pec najväčšou v Uhorsku. Jednou z najatraktívnejších historických pamiatok je klasicistická radnica z konca 18.storočia a o niečo mladší klasicistický kostol s hodnotným interiérom. Nad mestom sa týčia zrúcaniny stredovekého hradu na kopci Hradová. Mesto je charakteristické aj výrobou tradičnej bryndze, ktorá má takmer sto ročnú históriu.

www.tisovec.com

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(4 hlasov)

Mesto Hnúšta architektonicky vystihuje roky jeho budovania v 20. storočí. Prvé železiarne tu vznikli v 18. storočí a v časti Likier postavili v roku 1885 prvú koksovú pec na území Slovenska. Neďaleko mesta sa nachádza ojedinelý jednoklenbový kamenný most z obdobia tureckých nájazdov, cez ktorý viedla vtedajšia vojenská a obchodná cesta. Je to najstarší funkčný most, po ktorom sa dá z Hnúšte prekročiť rieka Rimava.

www.hnusta.sk

 

 

Hlasuj
(1 Hlas)

Okresné mesto Rimavská  Sobota vo svojom strede ukrýva štvorcové Hlavné námestie, ktoré je chránené radom historických meštianskych domov.

Hlasuj
(1 Hlas)

Kúpele Sliač majú unikátnu minerálnu vodu. Voda je uhličitá, síranovo - hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá s vysokým obsahom CO2 a so vzácnou izotermickou teplotou 32,3°C. Na svete je sú len 4 takéto pramene. Vzhľadom na jej zloženie sa kúpele zameriavajú na liečbu chorôb obehového ústrojenstva, pohybového ústrojenstva, ženských chorôb a onkologických ochorení. Na liečbu sa okrem minerálnej vody využíva aj žriedlový plyn, ktorý sa uvoľňuje pri vyvieraní termálnej vody z Kúpeľného prameňa. Ako jediné kúpele na Slovensku využívajú na uhličitú terapiu prírodný žriedlový plyn so širokospektrálnymi účinkami.

www.sliac.sk

Autor: Ing. Silvia Neviďanská 

 

Hlasuj
(5 hlasov)

Historickou dominantou mesta Fiľakovo v blízkosti slovensko-maďarských hraníc je Fiľakovský hrad. Jeho významným prvkom je pentagonálna Bebekova bašta, v ktorej od roku 2008 víta návštevníkov hradné múzeum so stálou expozíciou „Stáročia Fiľakovského hradu“ a dočasnými výstavami. Zbierka cenných exponátov oboznamuje návštevníkov s históriou hradu a mesta, ale jej súčasťou sú aj archeologické nálezy hradného vrchu a okolitých obcí. V hradnom areáli je vybudovaný náučný chodník, ktorý poskytuje informácie o geologickom pôvode hradného vrchu. Nádvorie hradu je častým dejiskom početných kultúrnych a spoločenských podujatí.

www.filakovo.sk 

Autor. Ing. Silvia Neviďanská

 

Hlasuj
(2 hlasov)

Mesto Lučenec je obchodným, administratívnym, spoločenským a kultúrnym centrom, v ktorom sa nachádzajú historické zachované secesné domy. Dominantou historického centra je neogotický kalvínsky kostol, ako aj reprezentatívna historická budova Reduty. Atraktivitou mesta je secesná synagóga, ktorá je jedinečnou stavbou v Strednej Európe. Po kompletnej rekonštrukcii sa zaradila medzi dominanty centra Novohradu. Medzi ďalšie pamiatky patrí Szilassyho kaštieľ postavený v barokovo- klasicistickom štýle. Atraktivitou mesta je Masarykova ulica, na ktorej sa nachádzajú majestátne secesné domy.  Ďalšie významné pamiatky sa nachádzajú v okolí mesta Lučenec a medzi najvýznamnejšie patrí kaštieľ v Haliči. Renesančno- barokovú nehnuteľnosť majiteľ kompletne zrekonštruoval a pretvoril na luxusný hotel Galicia Nueva. V prevádzke je od 1.6.2016 s kapacitou  135 lôžok v 50 izbách, ktoré sú zariadené v rôznych historických štýloch  a  wellness. K dispozícii je reštaurácia Rosalia a kaviareň Arcadia.

www.lucenec.sk

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(3 hlasov)

Mesto Hriňová je turistickým východiskom na Poľanu a do Slovenského rudohoria. Mesto je charakteristické ľudovou architektúrou starších zrubových domov s typickým interiérom a tradíciou ľudového rezbárstva a maľovania obrázkov na sklo. Čoraz viac sa do povedomia dostáva festival Gazdovanie na Hriňovských lazoch, cieľom ktorého je predstaviť typickú atmosféru zvykov a obyčajov v regióne - Fašiangov a tradičného jarmoku. V katastri mesta,  na južnom svahu Poľany sa nachádza národná prírodná pamiatka a chránený krajinný výtvor, Vodopád Bystrého potoka. Zaujímavým úkazom na samote Šulekov vrch (Hriňová – Krivec I.) je chránený strom, 255-ročná Baťkova lipa.

www.hrinova.sk

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

 

Hlasuj
(2 hlasov)

Okresné mesto  Detva je jednou zo vstupných brán do turisticky atraktívneho regiónu Podpoľania. Bohatá ľudová kultúra je zdokumentovaná v Podpolianskom múzeu, ktoré spravuje rozsiahly etnografický, historický a archeologický fond. V meste sa zachovala ľudová architektúra zrubových domov. Medzi chránené kultúrne pamiatky patrí pôvodný detviansky murovaný dom na Námestí SNP č.6. Takéto domy boli pre Detvu charakteristické. Drevená brána  z roku 1857 je poslednou zachovalou ukážkou drevenej architektúry pôvodnej Detvy. Medzi významné pamiatky patrí Kostol sv. Františka Serafínskeho, ktorý pristavali k veži staršieho kostola z roku 1662. V jeho interiéri sa nachádza oratórium a obiehajúca empora.

Strana 1 z 5
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región