OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

(2 hlasov)

Turistický Novohrad a Podpoľanie je široká OOCR. Začína pôsobiť na území okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš, i v časti okresu Detva. Po vstupe ďalších obcí okresu Detva sa názov destinácie rozšíril na Turistický Novohrad a Podpoľanie. V celej spomínanej oblasti žije vyše 150 tisíc ľudí.

Región dlhodobo trpí skoro 30 percentnou nezamestnanosťou. Takmer úplne tu zanikol tradičný keramický, strojársky, sklársky i potravinársky priemysel. Ani cestovný ruch doteraz nie je dostatočne rozvinutý. Pritom krajina ohraničená na severe a západe Poľanou, Krupinskou planinou, Javorím a Ostrôžkami, Veporskými vrchmi, na východe a juhu údoliami rieky Ipeľ a našim najmladším sopečným pohorím Cerovou Vrchovinou, je nezdevastovaná urbanizáciou, s množstvom zachovalých lesov, prírodných, geologických a paleontologických unikátov i množstvom historických a kultúrnych pamiatok. V niektorých lokalitách sú ešte živé folklórne tradície. Rieku Ipeľ je možné od stredného toku pod Lučencom turisticky splavniť až do jej ústia v Dunaji. V krajine je mnoho termálnych prameňov, prírodných kúpalísk i možností na lyžovanie a zimnú turistiku. Vzdialenosť medzi teplými lesostepnými oblasťami a horským pásmom je autom na pol hodinu. Skrátka, prírodné podmienky pre rozvoj turizmu sú skoro ideálne.
Naša organizácia chce tieto prírodné a kultúrne danosti regiónu postupne „premeniť“ na produkty cestovného ruchu, navzájom ich pospájať, vybaviť infraštruktúrou tak, aby tu vznikla turistická destinácia poskytujúca program na 10 až 14 denný pobyt. Hlavným cieľom OOCR je, aby turizmus začal fungovať ako priemyselné odvetvie prinášajúce nové pracovné príležitosti a celkovú ekonomickú prosperitu. V roku 2012 sme odštartovali tento proces.
Za tým účelom chceme:

  • vybrať produkty pre cestovný ruch reprezentujúce a zároveň spájajúce celý región, na ktorých rozvoj a propagáciu sa bude OOCR sústreďovať prednostne, do výberu zapojiť aj laickú verejnosť
  • navrhnúť trasu základných peších, cykloturistických, vodáckych i bežkárskych magistrál, ktoré budú navzájom prepájať produkty v destinácii
  • vybrať najreprezentatívnejšie kultúrne a spoločenské podujatia v regióne destinácie a pripraviť ich spoločnú propagáciu /kalendár/ spracovať analytickú pasportizáciu existujúcej infraštruktúry cestovného ruchu na území OOCR a navrhnúť jej postupné dopĺňanie a skvalitňovanie
  • spracovať návrh turistického splavnenia rieky Ipeľ

Tieto činnosti chceme realizovať v rámci 1. etapy spracovania koncepcie rozvoja cestovného ruchu v destinácii.

http://www.tour-novohrad.eu/

Zdieľajte

Nechaj odkaz

Vyplňte potrebné informácie (*). HTML kód nie je povolený.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie