V kategórii Stredné Slovensko
Prečítané 4336

OOCR Stredné Slovensko

(1 Hlas)

Oblastná organizácia cestovného ruchu „Stredné Slovensko“ bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 6. marca 2012, podľa § 14 zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu., v znení zákona č. 386/2011 Z. z. na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov na svojom záujmovom území.

Základné ciele Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko
• vytvoriť z regiónu stredného Slovenska rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu s trvalo udržateľnou konkurencieschopnou produktovou základňou
• zvýšenie návštevnosti územia a počtu prenocovaní
• podpora pre svojich členov a partnerov, ako silná oficiálna, organizačná centrála, koordinujúca rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu na svojom území (marketing, identita, zaujímavé, moderné, trendové produkty a pod.) a získavanie finančných zdrojov z rôznych fondov a grantov
• rozvíjať marketingové aktivity na domácom
i za-hraničnom trhu, spolupracovať so SACR a jeho zahraničnými zastupiteľstvami, s CK /tuzemskými
i zahraničnými/, prezentovať Stredné Slovensko na domácich i zahraničných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu
SLUŽBY

Zakladajúcimi členmi sú mestá: Banská Bystrica, Zvolen, Sliač a podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu: Kúpele Sliač, a. s., Hotel Kaskády Sliač (BAD s. r. o.), Letisko Sliač, a. s. .

Členmi  OOCR Stredné Slovensko sú:

Mesto Banská Bystrica
Mesto Zvolen
Mesto Sliač
Obec Turecká
Obec Tajov
Obec Špania Dolina
Obec Dolný Harmanec
Kúpele Sliač a.s.
Hotel Kaskády (BAD s.r.o.)
Letisko Sliač a.s.
Visit BB s.r.o.
Cyklo Adventure Slovakia, OZ Zvolen
Banskobystrický geomontánny park
Hotel Tenis (TENIS CENTRUM s.r.o.)
OZ Permon
Slovenská asociácia „Route 66“
Hotel Fuggerov Dvor
Destination.Service.Slovakia s.r.o.

Pridruženími členmi sú:

Národné lesnícke centrum Zvolen
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Slovenská agentúra životného prostredia BB
Klub slovenských turistov LOKOMOTÍVA

 

http://www.centralslovakia.eu/

 

 

Zdieľajte

Nechaj odkaz

Vyplňte potrebné informácie (*). HTML kód nie je povolený.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka OOCR Stredné Slovensko Články podľa dátumu: sobota, 08 júl 2017