Oblastná organizácia cestovného ruchu „Stredné Slovensko“ bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 6. marca 2012, podľa § 14 zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu., v znení zákona č. 386/2011 Z. z. na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov na svojom záujmovom území.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka OOCR Stredné Slovensko Články podľa dátumu: sobota, 08 júl 2017