Tlačiť túto stránku
V kategórii Dudince
Prečítané 1775

OOCR Dudince

(4 hlasov)

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu v Dudinciach bola založená dňa 15.2.2012. Jej členmi sú Mesto Dudince; Kúpele Dudince a.s.; Slovthermae – Kúpele Diamant Dudince, š.p.; Hotel Prameň Dudince, s.r.o.; Hotel Flóra Dudince, s.r.o.; HVT, s.r.o. (Hotel Minerál); Balnea Cluster Dudince; AGROHONT Dudince, a.s. (Penzión u Mlynárky); OZ Slovakia, s.r.o. (Penzión Gabika); Penzión Eva DudincePenzión Relax Dudince; Penzión Fortuna Dudince; Hotel Hviezda, s.r.o.

Hlavnou úlohou organizácie je zvýšiť atraktivitu destinácie. V rámci toho, OOCR Dudince realizuje rôzne podujatia pre návštevníkov a obyvateľov destinácie, ako napríklad Otvorenie kúpeľnej sezóny, podujatia Hontianskeho kultúrneho leta, Dudinské trhy, Dudinské vinobranie...

Ďalšou úlohou organizácie je spoločný marketing a propagácia destinácie, a to aj účasťou na veľtrhoch a výstavách v rôznych štátoch Európy. Dôležitou aktivitou je tiež tvorba propagačných a informačných tlačovín v rôznych jazykoch, ktoré slúžia nielen na výstavách ale aj pre potreby Turisticko-informačnej kancelárie. V súčastnosti sa OOCR stará o Strategické plánovanie a plánovanie rozvoja destinácie cez vypracovanie koncepcie trasovania návštevníkov po destinácii.

Všetky aktivity sú financované z dotácií, a z vlastných zdrojov. Snahou celého projektu OOCR, je zvýšiť počet prenocovaní, zvýšiť návštevnosť podporovaných kultúrnych podujatí, nárast spokojnosti návštevníkov a taktiež nárast tržieb členských subjektov.

 

http://www.dudince.sk/sk/o-nas

Zdieľajte