Štiavnické Bane

Obec Štiavnické Bane sa nachádza blízko Banskej Štiavnice. Vznikla spojením a premenovaním dvoch ban...

Lučenec

Lučenecpatril pôvodne k divínskemu hradnému panstvu až do roku 1393, keď ho kráľ Ľudovít daroval b...

Meď zo Španej doliny viezol aj Krištof Kolumbus

Pri pátraní po zaujímavostiach Španej doliny ma prekvapila zverejnená informácia, že už keď Krištof ...

Prírodná rezervácia Hajnáčsky hradný vrch je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

Hrad stojí v okrese Lučenec v povodí rieky Ipeľ, v centre chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

Hrad Divín vznikal v rokoch 1275 až 1320 spolu s osadou na jeho úpätí. Bol centrom panstva Divín, ktoré postupne patrilo viacerým šľachtickým rodom. Po roku 1472 často menil majiteľov. Veľký význam nadobudol Divínsky hrad po dobytí Fiľakovského hradu Turkami. Uhorský snem rozhodol v roku 1559 o jeho prebudovaní na protitureckú pevnosť na obranu stredoslovenských banských miest. Od konca 17. storočia je hrad v ruinách.

Románsko-gotický kostolík bol vybudovaný v tretej štvrtine 13. storočia. Na stenách kostola sú umiestnené veľmi vzácne gotické maľby. Vedľa kostola je renesančná drevená zvonica z druhej polovice 17. storočia. Počas tureckých vojen bol podľa všetkého kostolík vypálený a preto dostal v 70. rokoch 17. storočia novú strechu. Vedľa kostolíka bola v tomto období postavená aj drevená zvonica, krásny príklad ľudovej architektúry ovplyvnenej renesančným slohom. Celý areál patrí k národným kultúrnym pamiatkam Slovenska.

Monumentálny renesančno-barokový kaštieľ, prestavaný z pôvodného hradu, na vyvýšenine nad obcou, reprezentačné šľachtické sídlo, dominanta širokého okolia.

Synagóga v secesnom štýle vznikla v rokoch 1924 až 1926, ako dielo maďarského architekta Baumhorna, na mieste schátralej synagógy z roku 1863.

Pôvodnú historickú architektúru mesta so secesnými domami dnes predstavuje Masarykova ulica, prvýkrát vydláždená v roku 1830.

Kalvínsky kostol s kohútom je neogotickou dominantou hlavného námestia.

Strana 90 z 99
  • Ubytovacie zariadenia

  • Sedem divov kraja

Pustý hrad

Pustý hrad
 

Pustý hrad je jeden z najstarších a najdôležitejších hradov na Slovensku.

Čítaj ďalej...

Kláštor v Hronskom Beňadiku

Benediktínsky kláštor

Dominantou obce Hronský Beňadik je gotický kláštor zo 14. storočia.

Čítaj ďalej...

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica
 

Mesto zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Čítaj ďalej...

Čiernohronská železnica

Čiernohronská železnica

Za záchranu tejto pamiatky vďačíme partii nadšencov.
 

Čítaj ďalej...

Špania dolina

Špania Dolina
 

Obec vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej kultúry.
 

Čítaj ďalej...

Kremnická mincovňa

Kremnická mincovňa

Jeden z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete.

Čítaj ďalej...

Drevený kostol v Hronseku

Drevený kostol v Hronseku

Od roku 2008 zapísaný v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

Čítaj ďalej...

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka